Πρόγραμμα ΟΛΑ

Tα κτίρια που έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις OPEN HOUSE Thessaloniki από το 2012 μέχρι σήμερα

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο