ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύγχρονο κτίριο γραφείων που, από το 2014, στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας Epsilon Net.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
14Α: στάση Βιοτεχνικό Πάρκο

Φωτογραφίες: αρχείο Epsilon Net

  • Διεύθυνση 17ης Νοεμβρίου 87A
  • Αρχιτέκτονας Σ. Παχοπούλου (κτίριο), Κ. Δασκαλοπούλου (εσωτερική διακόσμηση)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019