ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ
ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ
ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ

ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ

Το μεγαλύτερο και παλαιότερο Οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης, χτισμένο το 1444. Αναστηλώθηκε τη δεκαετία του ‘80 και πλέον λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Φωτογραφίες: Χριστίνα Χρυσούλη

  • Διεύθυνση Εγνατίας 61
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018