Β.21
Β.21
Β.21

Β.21

Χώρος κατοικίας που ανασχεδιάστηκε το 2022 από το αρχιτεκτονικό γραφείο Louizi + Louizis Architects και πειραματίζεται με την βιωμένη εμπειρία της μεταβαλλόμενης κατοίκισης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
01Χ, 03Κ, 05, 06, 30: στάση 25ης Μαρτίου

Φωτογραφίες: Kimberley Powell

  • Διεύθυνση Βαφοπούλου 21
  • Αρχιτέκτονας Louizi + Louizis Architects (ανακαίνιση)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2022