FLEX / OFFICE
FLEX / OFFICE
FLEX / OFFICE

FLEX / OFFICE

Σύγχρονα τεχνολογικά εξοπλισμένος μικρo-πολυχώρος, που σχεδιάστηκε το 2019.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2Κ, 31, 45: στάση 25ης Μαρτίου
30: στάση Κωνσταντινουπόλεως

Φωτογραφίες: αρχείο αρχιτέκτονα

  • Διεύθυνση Τύφωνος 8
  • Αρχιτέκτονας Louιzi – Louizis Architects
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019