ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Παραδοσιακή κατοικία του 19ου αιώνα, η οποία αποκαταστάθηκε το 1987 και το 1997. Σήμερα λειτουργεί ως χώρος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
23: στάση Ταξιαρχών

Φωτογραφίες: Αναστασία Αντάρα (εξωτερική),
Νένα Καζαντζίδου (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Μουσών 47, Άνω Πόλη
  • Αρχιτέκτονας Γ. Καραδέδος, Π. Λαζαρίδη, Π. Κικίδη (1η αποκατάσταση), Χ. Ζαρκάδα, Γ. Ζαχαροπούλου (2η αποκατάσταση)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Related Projects