ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Κεντρική ιδέα είναι η ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του κτιρίου σε έναν συμπαγή όγκο. Το κτίριο αποτελείται από τρία λειτουργικώς διακριτά τμήματα με ανεξάρτητες προσβάσεις και εσωτερική οργάνωση. Οι όγκοι αρθρώνονται γύρω από ένα μεγάλο επίμηκες αίθριο, βασικό στοιχείο της σύνθεσης. Το έργο είναι χαρακτηριστικό δείγμα βιοκλιματικής σχεδίασης, λαμβάνει υπόψη τον ευνοϊκό προσανατολισμό ενώ γίνεται χρήση σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών όπως η γεωθερμική ενέργεια.


φωτογραφία: αρχείο ΜΕΤΕΣΥΣΜ

  • Διεύθυνση Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • Αρχιτέκτονας ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΠΡΟΑΣΤΙΑ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects