ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΥΜΩΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΥΜΩΝΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΥΜΩΝΗ

Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας παιδιών με προβλήματα όρασης & πρόσθετες αναπηρίες.


φωτογραφία: αρχείο OHT

  • Διεύθυνση Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά
  • Αρχιτέκτονας Τ. Ανδρεάδου, Γ. Βλαχοδήμος, Δ. Βιτούλα, Κ-Β. Ιακώβου -2013
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2013

Related Projects