ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΑΤΥΡΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΑΤΥΡΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΑΤΥΡΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΑΤΥΡΑ

Διαμέρισμα του Μεγάρου Εράτυρα, οικοδομήματος του 1929, που στεγάζει το οδοντιατρείο Smilebite. Ο χώρος του ιατρείου λειτουργεί παράλληλα ως χώρος τέχνης, φιλοξενώντας έργα εκθέσεων. 

Φωτογραφίες: αρχείο ιδιοκτήτη (εσωτερική), Χριστίνα Χρυσούλη (εξωτερική)

  • Διεύθυνση Π. Μελά 29
  • Αρχιτέκτονας Α. Τζώνης (κτίριο)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2022, 2019