ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Γ’ ΣΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Γ’ ΣΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Γ’ ΣΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Γ’ ΣΣ

Το κτίριο, που είναι γνωστό ως “Στρατηγείο” αποτελεί ένα από τα πολλά κτίρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία σχεδίασε ο περίφημος αρχιτέκτονας V. Poselli. Κτίστηκε το 1890 για να στεγάσει τους κοιτώνες του τουρκικού στρατώνα, ενώ από το 1912 ανήκει στον Ελληνικό στρατό. Σήμερα στεγάζει τη διοίκηση του Γ’ Σώματος Στρατού.

Φωτογραφίες: Αρχείο Γ’ ΣΣ

* Λόγω εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στρατιωτικών εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών εντός του κτιρίου και θα υπάρχει διακριτική συνοδεία από στρατιωτικό προσωπικό κατά την ξενάγηση.

  • Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 1
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2018, 2017