ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ
ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ
ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ

ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ

Έπαυλη της Συνοικίας των Εξοχών, χτισμένη το 1879. Από το 1948 στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

ΩΡΑΡΙΟ
26/11 11:00-17:00
27/11 11:00-17:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
03Κ, 05, 06: στάση Σχολή Τυφλών
33, 39: στάση Σχολή Τυφλών μόνο στη μετάβαση προς κέντρο

Φωτογραφίες: Χριστίνα Χρυσούλη

  • Διεύθυνση Β. Όλγας 32
  • Αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2022, 2019, 2018