ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Καθολική Εκκλησία του Φραγκομαχαλά, χτισμένη το 1897 σε θέση προγενέστερης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2Κ, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 32, 39, 57: στάση Αντιγονιδών
3K, 12, 16, 23: στάση Πλατεία Εμπορίου

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Mattlouder (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Φράγκων 19
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Related Projects