ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ

Δικηγορικό γραφείο που σχεδιάστηκε το 2019 και στεγάζεται σε τυπικό κτίριο γραφείων, επί της παραλίας. 

Φωτογραφία: Σωτήρης Γρηγορόπουλος

  • Διεύθυνση Λεωφ. Νίκης 3
  • Αρχιτέκτονας Urban Soul Project (ανακαίνιση)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019