Πρόγραμμα 2018

OPEN TOURS 2018

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2018 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο