ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ONOMA
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ONOMA
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ONOMA

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ONOMA

Τυπική κτιριακή μονάδα γραφείων μοντέρνας αρχιτεκτονικής του ’70, που κατασκευάστηκε σε δύο χρονικές φάσεις, το 1963 το ισόγειο και υπόγειο και το 1972 η ανωδομή. Αποκαταστάθηκε το 2020 και πλέον φιλοξενεί το πρώτο ‘smart’ ξενοδοχείο της πόλης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
02Κ, 10, 11, 14, 17, 37, 40: στάση Πλατεία Δημοκρατίας
21, 56, 64, 84, 33, 58: στάση Μιχαήλ Καλού

Φωτογραφίες: Nikos Vavdinoudis – Christos Dimitriou (studiovdgr)

  • Διεύθυνση Μοναστηρίου 24
  • Αρχιτέκτονας Μιχαήλ Πεσματζόγλου (1η άδεια), Άγγελος Ζαχαριάδης (2η άδεια), ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ανακαίνιση) - MAKRIDIS ASSOCIATES (Interior Design)
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2023, 2022