ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Ιστορικά κοιμητήρια της πόλης, που χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα αποτελούν προστατευόμενο μνημείο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
15, 24: στάση Ευαγγελίστρια
16, 37: στάση Νοσοκομείο Γεννηματά
Χ1, 2Κ, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31, 39, 45: στάση Καμάρα

Φωτογραφίες: Αρέτα Περιστέρη

  • Διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 4
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019