ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Κτίριο του ύστατου νεοκλασικισμού, χτισμένο το 1929. Στεγάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3K, 5, 6, 12, 33, 58: στάση Πλατεία Αριστοτέλους

Φωτογραφίες: Kimberley Powell

  • Διεύθυνση Τσιμισκή 29
  • Αρχιτέκτονας Αφοί Δημητριάδη
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Related Projects