ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κτίριο του 1894, που λειτούργησε ως κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης-επανάχρησης, το 1997, στεγάζει το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11 10:00-14:00
26/11 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
31, 40: στάση Φιξ

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 17
  • Αρχιτέκτονας A. Cuypers (αρχικό σχέδιο), Ο. Τραγανού-Δεληγιάννη (ΥΠ.Π.Ο., Δ’ ΕΝΜ) (αποκατάσταση-επανάχρηση)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2023, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014