ΕΠΑΥΛΗ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΕΠΑΥΛΗ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΕΠΑΥΛΗ ΜΟΔΙΑΝΟ

ΕΠΑΥΛΗ ΜΟΔΙΑΝΟ

Έπαυλη της Συνοικίας των Εξοχών, χτισμένη το 1911. Αποκαταστάθηκε το 1972 και σήμερα στεγάζει το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.

ΩΡΑΡΙΟ
26/11 11:00-14:00
27/11 11:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
01Χ, 03Κ, 05, 06, 33, 39: στάση Λαογραφικό Μουσείο

Φωτογραφίες: Νίκος Αρβανιτίδης (εξωτερική), Πέτρος Αντωνιάδης (λεπτομέρεια)

 

  • Διεύθυνση Βασ. Όλγας 68
  • Αρχιτέκτονας Ε. Μοδιάνο (αρχικό σχέδιο), Ν. Μουτσόπουλος (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2022, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Related Projects