ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Το κτίριο χτίστηκε στο πρώτο τέταρτο του 8ου αιώνα και ο ρυθμός του είναι βασιλική με τρούλο, μεταβατικού τύπου, από «βασιλική με τρούλο» σε «τρουλωτό σταυρόσχημο ναό».Διάφορες κατασκευαστικές και συνθετικές ατέλειες όπως η μη κυκλική βάση του τρούλου, μαρτυρούν ότι ανήκει σε αυτή τη μεταβατική φάση. Εσωτερικά, ο ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη από εναλλασσόμενους κίονες και πεσσούς σχηματιζοντας ένα κτίριο σχεδόν τετράγωνης κάτοψης.


φωτογραφίες: Κατερίνα Αναστασοπούλου

  • Διεύθυνση πλατεία Αγίας Σοφίας
  • Περίοδος -16ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects