ΣΤΟΑ ΜΑΛΑΚΟΠΗ
ΣΤΟΑ ΜΑΛΑΚΟΠΗ
ΣΤΟΑ ΜΑΛΑΚΟΠΗ

ΣΤΟΑ ΜΑΛΑΚΟΠΗ

Κτίριο που κατασκευάστηκε το 1906, για να στεγάσει την Τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους ισόγειους χώρους λειτουργούν καταστήματα εστίασης και αναψυχής, ενώ στον όροφο υπάρχουν ακόμα ορισμένα γραφεία.

ΩΡΑΡΙΟ
26/11 11:00-17:00
27/11 11:00-17:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2Κ, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 39, 57: στάση Αντιγονιδών
3Κ, 12, 16, 23: στάση Πλατεία Εμπορίου

Φωτογραφίες: Γιάννης Σιμητόπουλος

  • Διεύθυνση Συγγρού 7
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Related Projects