ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κτίριο που ανεγέρθη το 1909, για να στεγάσει το νοσοκομείο της Ρώσικης κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Από το 1994 φιλοξενεί το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Χριστίνα Χρυσούλη (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 21
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019, 2018, 2017