ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 751
ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 751
ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 751

ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 751

Κτίριο του 2002 που στεγάζει κατοικία και γραφείο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
58: στάση Γυμνάσιο
60: στάση Ολύμπου 2

Φωτογραφίες: αρχείο ιδιοκτητών

  • Διεύθυνση Δημοκρατίας 23, Πανόραμα
  • Αρχιτέκτονας Στ. Καραμανλίδης, IdeART
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2016