ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ

Κτίριο που αποτελεί τοπόσημο του Α.Π.Θ., με μία νεωτερική και καινοτόμο αρχιτεκτονική και ένα σύγχρονο οικολογικό – ενεργειακό σχεδιασμό. Η κόκκινη επιφάνεια της αρχιτεκτονικής μορφής ως επιδερμίδα, ως ένδυμα, η ως μάσκα, ανάγεται σε κύριο δομικό στοιχείο του κτιρίου: είναι ο φορέας των νοημάτων του και το κρίσιμο στοιχείο που του προσδίδει κοινωνικό περιεχόμενο.


φωτογραφία: Χρυσάνθη Καρακάση (λεπτομέρεια)

  • Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
  • Αρχιτέκτονας ΠΟΛΙΣ Α.Ε.Ε. Αρχιτεκτονικός & Αστικός Σχεδιασμός – Γ. Παπακώστας, Ι. Βλάχος και Συνεργάτες: Κ. Πρώιος, Μ. Κυριαφίνη, Σ. Βουλγαράκη, Π. Σκαρλάτος
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2012

Related Projects