ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ
ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ
ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Β. Ποζέλι το 1900. Η μελέτη αποκατάστασης έγινε από τον Α. Σπηλιόπουλο το 1997.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 5, 6, 7, 33, 39: στάση Φάληρο

Φωτογραφίες: Kim Powell (εξωτερική), Χριστίνα Χρυσούλη (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Αρχαιολογικού Μουσείου 30, Φάληρο
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli - 1900. Α. Σπηλιόπουλο - 1997
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2018, 2017, 2014, 2013, 2012

Related Projects