ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Είναι ένα κτίριο με αναφορές στις μοντέρνες” , “βυζαντινές” και “παραδοσιακές” μορφές της πόλης με λιτές γραμμές και με αποφυγή περιττού διάκοσμου. Η ηθελημένη λιτότητα του αρχιτέκτονα είναι η μετάφραση σε μορφοπλαστική σύνθεση των λειτουργικών απαιτήσεων της κάτοψης.(κατοικία Μητροπολίτη, γραφεία Μητρόπολης, Εκκλησιαστικό Μουσείο).


φωτογραφίες: Ιωάννα Ρογκοκού

  • Διεύθυνση Βογατσικού 5-7, Κέντρο
  • Αρχιτέκτονας Α. Σιαγας, Π. Τζώνος, Β. Παππάς
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2012

Related Projects