DORM URBAN YOUTH SUITES
DORM URBAN YOUTH SUITES
DORM URBAN YOUTH SUITES

DORM URBAN YOUTH SUITES

Πρόκειται για ένα κτίριο κατασκευασμένο κατά τη περίοδο του Μεσοπολέμου που αποκαταστάθηκε το 2018 από τους SE Design & Construction για να στεγάσει το Dorm Urban Youth Suites.

Φωτογραφίες: Στέλιος Ευσταθίου

  • Διεύθυνση Ιωάννου Δέλλιου 5
  • Αρχιτέκτονας SE Design & Construction (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2018