ΡΟΤΟΝΤΑ
ΡΟΤΟΝΤΑ
ΡΟΤΟΝΤΑ

ΡΟΤΟΝΤΑ

Χριστιανικός ναός που χτίστηκε περίπου το 304 μ.Χ. και λειτούργησε ως στα τέλη του 4ου αιώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Χ1, 2Κ, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31, 37, 39, 45: στάση Καμάρα

Φωτογραφίες: Kimberley Powell (εξωτερική), Γιάννης Σιμητόπουλος (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 13
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Related Projects