Πρόγραμμα – VIRTUAL TOURS ALL

VIRTUAL TOURS

Βίντεο με ξεναγήσεις σε κτίρια της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN HOUSE Thessaloniki 2020 και 2021

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο