ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΠΙΤΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΠΙΤΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΠΙΤΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΠΙΤΙ

Πρόκειται για κατοικία 220 τ.μ. για οικογένεια με παιδία. Το κτίριο πατάει σε έδαφος με ελαφρές κλίσεις, σε ένα ήρεμο τοπίο και ορίζεται ως ένα περίβλημα το οποίο ενσωματώνει τις επιμέρους χωρικές και λειτουργικές ενότητες. Σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό αποτελεί η εμπειρία του τόπου, όσο και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων που θα το κατοικήσουν. Ενδιαφέρον είναι ο τρόπος άρθρωσης των χώρων, της μορφής και των υλικών, στοιχείων που παρακολουθούν το πλέγμα των συσχετισμών ανάμεσα στο μέσα και το έξω.


φωτογραφίες: Erieta Attali

  • Διεύθυνση Θέρμη
  • Αρχιτέκτονας SPARCH - Sakellaridou, Papanikolaou Architects
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΠΡΟΑΣΤΙΑ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects