ΤΟΥΡΜΠΕΣ ΜΟΥΣΑ ΜΠΑΜΠΑ
ΤΟΥΡΜΠΕΣ ΜΟΥΣΑ ΜΠΑΜΠΑ
ΤΟΥΡΜΠΕΣ ΜΟΥΣΑ ΜΠΑΜΠΑ

ΤΟΥΡΜΠΕΣ ΜΟΥΣΑ ΜΠΑΜΠΑ

Πρόκειται για οθωμανικό ταφικό μνημείο (μαυσωλείο), το οποίο χρονολογείται από το 16ο αιώνα. Η αποκατάσταση του ολοκληρώθηκε το 2015 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
22: στάση Πλατεία Τερψιθέας

Φωτογραφίες: Σοφία Γαρέφη

  • Διεύθυνση Πλατεία Τερψιθέας, Άνω Πόλη
  • Αρχιτέκτονας Λίλα Β. Σαμπανοπούλου - αρχαιολόγος (αποκατάσταση)
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2016, 2015

Related Projects