ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ

Κτίριο του 1484 που λειτούργησε ως πτωχοκομείο και ιερατική σχολή, ενώ σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
15, 22, 23: στάση Αίγλη

Φωτογραφίες: Αναστασία Αντάρα (εξωτερική),
Ηλιάνα Κουτάνη (εσωτερική)

 

  • Διεύθυνση Κασσάνδρου 91-93
  • Περίοδος -16ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Related Projects