ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

Κτίριο του 19ου αιώνα που χτίστηκε για να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις της έφιππης τουρκικής Σχολής Χωροφυλακής. Το 1916 ιδρύθηκε κι εγκαταστάθηκε εκεί το Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού.
Επισκέψιμο θα είναι το πολεμικό καταφύγιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
15, 16, 37: στάση Νοσοκομείο Γεννηματά
Χ1, 2Κ, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31,  39, 45: στάση Καμάρα

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική),
Ηλίας Λοκοβίτης (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 41
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016