ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ή ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ή ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ή ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ή ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ

Πύργος στο βόρειο άκρο του ανατολικού τείχους της Θεσσαλονίκης, που οικοδομήθηκε τον 15ο μ.Χ. αιώνα στη θέση προϋπάρχοντος πύργου, τον οποίο ενσωμάτωσε. Είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO μαζί με τα σωζόμενα υπολείμματα των τειχών.


Φωτογραφίες: Kim Powell

  • Διεύθυνση οδός Επταπυργίου, Άνω Πόλη
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2023