ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτιριακό συγκρότημα που σχεδιάστηκε το 1987, για να στεγάσει το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε το 2009.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Χ1, 3Κ, 5, 6, 33, 39: στάση Δημαρχιακό Μέγαρο
7, 10, 11, 12, 31, 58: στάση Στρατηγείο

Φωτογραφίες: αρχείο Open House (εξωτερική),
Στέφανος Σιδέρογλου (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 1
  • Αρχιτέκτονας Α. Μπίρης, Δ. Μπίρης
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012

Related Projects