ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχεδιάστηκε το 1960 από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Καψαμπέλη, σημαντικό εκπρόσωπο του Mοντέρνου Kινήματος στην Ελλάδα, για να στεγάσει τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου, συνδυάζοντας μια λιτή αισθητική με πλούσιους ναυτικούς συμβολισμούς.

Φωτογραφίες: Θ. Δημοσχάκης (birds-eye view), Μ. Σπυριδέλη (κτίριο)

  • Διεύθυνση Θεμ. Σοφούλη 112, Καλαμαριά
  • Αρχιτέκτονας K. Καψαμπέλης
  • Περίοδος 1941-2000
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2017