ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ “ΜΕΛΙΣΣΑ”
ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ “ΜΕΛΙΣΣΑ”
ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ “ΜΕΛΙΣΣΑ”

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ “ΜΕΛΙΣΣΑ”

Έπαυλη της Συνοικίας των Εξοχών, χτισμένη το το 1897. Η Βίλα Οσμάν Αλή Μπέη σήμερα στεγάζει το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 5, 6: στάση Σχολή Τυφλών
33, 39: στάση Σχολή Τυφλών μόνο στη μετάβαση προς κέντρο

Φωτογραφίες: Αρέτα Περιστέρη

  • Διεύθυνση Βασ. Όλγας 36
  • Αρχιτέκτονας Frederic Charnot
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019, 2018