ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ

Πρόκειται για την ανακατασκευή ενός διαμερίσματος σε ιατρείο πλαστικού χειρουργού, που έγινε το 2016.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2, 8, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31, 37: στάση Πλατεία Αριστοτέλους

Φωτογραφίες: Δήμος Θωμαϊδης

  • Διεύθυνση Ερμού 69
  • Αρχιτέκτονας 406architects
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2016