ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΌΛΓΑΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΌΛΓΑΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΌΛΓΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΌΛΓΑΣ

Πρόκειται για κτίριο του 1904 που πρωτολειτούργησε ως καφενείο. Έκτοτε φιλοξένησε ποικίλες χρήσεις: αρχικά κατοικίας, μεταπολεμικά εκπαιδευτικής, αργότερα αναψυχής και σήμερα εμπορική. Παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον από τυπολογικά μορφολογικά και ιστορικά στοιχεία. Η βασική ιδέα της συντήρησης και αποκατάστασης εν έτη 2001 ήταν η ανάδειξη του αρχικού χαρακτήρα του κτιρίου και η προβολή των επιμέρους λεπτομερειών της διαρρύθμισης και της κατασκευής.


φωτογραφίες: Απόστολος Μαλαμάκης, Θανάσης Κωνσταντόπουλος 

  • Διεύθυνση Β. Όλγας 212, Καλαμαριά
  • Αρχιτέκτονας Χ. Κουλουκούρης, Μ. Nομικός, M. Δούση
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects