Πρόγραμμα – VIDEOS ALL

Όλα τα βίντεο που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN HOUSE Thessaloniki από το 2020 μέχρι σήμερα.
Περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε κτίρια της Θεσσαλονίκης (VIRTUAL TOURS) και συνεντεύξεις με αρχιτέκτονες (OPEN OFFICE)

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο