ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1

Φωτογραφίες: Α. Μαλαμάκης

  • Διεύθυνση 25ης Μαρτίου & παραλία, Νέα Παραλία
  • Αρχιτέκτονας Π. Τζώνος, Ξ. Χόιπελ, Γ. Χόιπελ -1993, Β. Σγούτος -2000
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2014, 2013, 2012

Related Projects