ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

Η Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τμήμα του παλαιοχριστιανικού τείχους, τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης και κτίσματα φυλακών του 19ου αιώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
23: στάση Επταπύργιο


Φωτογραφίες: Χριστίνα Χρυσούλη (εξωτερική), Ηλιάνα Κουτάνη (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Δ. Τζαχείλα 7, Άνω Πόλη
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Related Projects