Πρόγραμμα 2013

OPEN TOURS 2013

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2013 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο