ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το μουσείο σχεδιάστηκε σε διάφορες φάσεις από το 1992 και μετά. Στην αυλή του φιλοξενούνται εντυπωσιακά γλυπτά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 5, 6, 12, 33, 39, 58, 78: στάση ΧΑΝΘ
7, 10, 11, 12, 27, 28, 31, 83: στάση Μουσεία

Φωτογραφίες: Σοφία Γαρέφη (εξωτερική), Στέφανος Σιδέρογλου (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ)
  • Αρχιτέκτονας Π. Μακρίδης (1992), Ξ. Σκαρπιά-Χόιπελ (1997, 2002), Κ. Αντωνίου - Ε. Κάστρο & Μ. Ρόκκου & Συνεργάτες (2002).
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017, 2016, 2015