ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτίριο προγενέστερο του 1906, ένα από διασωθέντα της πυρκαϊάς του 1917. Αποκαταστάθηκε το 1997, για να στεγάσει το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Θα είναι επισκέψιμη και η επέκταση του μουσείο, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11  –
26/11 10:00-14:00

* Απαιτείται ταυτότητα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 12, 16, 23, 29: στάση Πλατεία Εμπορίου
5, 6, 33, 35: στάση Πλατεία Ελευθερίας


Φωτογραφίες: Kim Powell (εξωτερική), αρχείο Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (εσωτερική)

 

  • Διεύθυνση Αγ. Μηνά 13
  • Αρχιτέκτονας Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (αποκατάσταση/επανάχρηση), Δ. Ραϊδης, Α. Κουλουκούρης, Η. Μεσσίνας (νέα πτέρυγα)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Related Projects