ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Το κτίριο αποκαταστάθηκε το 2014 και σήμερα λειτουργεί ο πολυχώρος Tabya, με χρήσεις αναψυχής & πολιτισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2, 8, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31, 37, 45: στάση Καμάρα

Φωτογραφίες: Αναστασία Αντάρα

  • Διεύθυνση Μελενίκου 14Γ & Αρμενοπούλου
  • Αρχιτέκτονας 406architects (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017, 2016, 2015, 2014

Related Projects