ΕΠΑΥΛΗ ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΠΑΥΛΗ ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΠΑΥΛΗ ΒΑΡΣΑΜΗ

ΕΠΑΥΛΗ ΒΑΡΣΑΜΗ

Αυτή η Art Deco βίλα του 1930 σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Κ. Κόκκα και ανακαινίστηκε το 2017 από τον Δημήτριο Δήμο, προκειμένου να λειτουργήσει το εστιατόριο The Aficionados.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
5, 7: στάση Χαμόδρακας
4, 6: στάση Πλάτανος

Φωτογραφίες: αρχείο The Aficionados

  • Διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 105, Καλαμαριά
  • Αρχιτέκτονας Κ. Κόκκας (κατασκευή), Δ. Δήμος (ανακαίνιση)
  • Περίοδος 1900-1940, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2018