ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Το διατηρητέο αυτό κτίριο χτίστηκε μεταξύ 1870-1880 και αποκαταστάθηκε το 1995-2003 από το Υπουργείο Πολιτισμού(Δ’ ΕΝΜ). Σήμερα στεγάζει το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού (Ι.Ε.Θ.Π.)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
22: στάση Παϊσιου Μοναχού / Ρακτιβάν 2

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης

  • Διεύθυνση Ολυμπιάδος 35Β & Φ. Δραγούμη
  • Αρχιτέκτονας Βιταλιάνο Ποζέλι
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2016