ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ
ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μ. Δελλαδέτσιμα το 1924.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 5, 6, 12, 33, 39, 58: στάση ΧΑΝΘ

Φωτογραφίες: Κ. Powell

  • Διεύθυνση Ν. Γερμανού 1 & Τσιμική
  • Αρχιτέκτονας Μ. Δελλαδέτσιμα - 1924
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2018, 2017, 2015, 2014

Related Projects