ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Έπαυλη στην Αρετσού, χτισμένη το 1937. Σήμερα στεγάζει τη Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
4, 5, 6, 7: στάση Πλάτανος

Φωτογραφίες: Αντρέας Μπατσίλας (εξωτερική), Θοδωρής Δημοσχάκης (αεροφωτογραφία)

  • Διεύθυνση Αδαμαντίου Κοραή 49
  • Αρχιτέκτονας Μεταξάς
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019, 2018, 2017